PD虚拟机多种视图模式

视频演示的操作包含以下内容:

1、Parallels Desktop 窗口视图。
2、Parallels Desktop 全屏视图。
3、Parallels Desktop 融合视图 。
4、Parallels Desktop 画中画视图。
5、修改画中画的透明度。
6、Windows 虚拟机分屏操作。